Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Bölüm Hakkında

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Türkiye`de ilk kez Mayıs-2008`de Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı bir ünite olarak şehir merkezinde Semerkant aile merkezinin alt katında hizmet vermeye başlamış; 2010 yılının ocak ayında ise boşalan Mit binasının Valilik tarafından tahsisi ile şu anki yerine taşınmıştır.Toplum ruh sağlığı merkezi halen Bolu`nun eski yerleşim yerlerinden olan Gölyüzü mahallesinde toplumla iç içe hizmet vermeye devam etmektedir.Toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini oluşturan toplum ruh sağlığı merkezlerinde amaç belli bir coğrafi alanda yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastalara tek tek ulaşarak gerektiğinde ev ziyaretleri yaparak hastaları merkezde kayıt altına alarak düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak İ topluma yeniden kazandırmaktadır.Böylece eskiden sadece hastalandıkları zaman hastaneye çoğunlukla aile zoru veya polis gücü ile getirilerek istemsiz yatışları yapılarak tedavi gören hastalar taburcu olduktan sonra tedaviyi sürdürmediklerinde yeniden hastalanmakta ve hastaneye tekrar yatışları yapılmaktaydı.Oysa şimdi toplum ruh sağlığı merkezi ekibi tarafından hasta gelmediğinde bile hastanın evine gidilerek; tedavisi takip edilen hastaların merkezde psikoeğitim  ile hastalıkları hakkında bilinçlendirildikleri, aile eğitimi ile ailelerin eğitildiği, sosyal beceri  eğitimi ile hastaların kaybettikleri yetilerinin yeniden kazandırıldığı, resim, müzik , el sanatları gibi uğraşı tedavileri ile rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı toplum ruh sağlığı merkezlerinde hastaların alevleme dönemleri önlenmekte ve böylece hastanelere yatışları engellenmektedir.Aynı zamanda kendi yaşadığı ortamda rehabilite edilen hastaların toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanmaktadır.Halen toplum ruh sağlığı merkezinde 1 psikiyatrist konsültan olarak çalışmakta ayrıca haftada bir gün poliklinik yapmaktadır.Merkezde 4 sabit hemşire, 1 psikolog, 2 temizlik personeli,1 güvenlik personeli, halk eğitim merkezinden 4 öğretmen ve 2 gönüllü öğretmen çalışmaktadır.Bunun yanı sıra üniversitelerin psikoloji , psikolojik danışmanlık, hemşirelik, özel eğitim, müzik , beden eğitimi bölümlerinden öğrenciler toplum ruh sağlığı merkezinde stajlarını yapmaktadır.

2008 mayıs ayından bu yana 250.000 nufüslu Bolu ili merkez ve ilçeleri dahil şizofreni, şizoaffektif, bozukluk gibi psikoz  tanısı almış 914 hastanın bilgisine ulaşılmış; yapılan ayırıcı tanılarla 344 kişinin kaydı silinmiş; 348 hastanın toplum ruh sağlığı merkezine kaydı yapılmıştır.Psikoz tanısı dışında Bipolar Bozukluk tanısı almış olan 924 hastanın bilgilerine ulaşılmış olup; henüz 75 hastanın merkeze kaydı yapılmıştır.Yeti yitimine en fazla sebep olan psikoz gurubu öncelikli olarak tamamlanması planlanmış; ardından Bipolar Bozukluğu olan hastalara ulaşılması hedeflenmiştir.19 Ağustos 2022