Hastane Yönetimi

Başhekim Yardımcıları

Uzm.Dr. Ayşegül KOÇ 

17.08.1969 tarihinde Zonguldak ilinde doğdu. İlk ve Orta  öğrenimini Zonguldak‘ ta, Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tamamladı.
Yabancı dili ingilizce’dir.
4 yıl D.H.M.İ genel müdürlüğünde kurum hekimliği yaptıktan sonra,
kısa bir süre Ankara Hastanesi mikrobiyoloji kliniğinde asistanlık eğitimi aldı, sonrasında Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri ABD’da uzmanlık eğitimini tamamladı.
Mecburi hizmetini Çankırı Devlet Hastanesi psikiyatri biriminde uzman olarak yapmıştır.
Şu an Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) il eğiticisidir.
Uzmanlık Tezi:
Psikotik hastalarda tedavi uyumu ve tedavi uyumunu etkileyen faktörler üzerine hazırladı.
Katıldığı eğitim ve kurslar
Psikoanalitik psikoterapi grup süpervizyonu
Kognitif ve davranış terapileri eğitimi
Aile terapisi teorik ve pratik eğitimi
Hipnoterapi  kursu
Cinsel sorunlara temel yaklaşım ve danışmanlık  kursu
Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi eğitimi  
Yayın ve posterleri;
Serotonin transporter gene polymorphisms and sertraline response in major depression patients
Alkol Bağımlılarında ve Birinci Derece Akrabalarında Aile İşlevleri ve Duygudışavurum DüzeylerininKarşılaştırılması
Alkol Bağımlılarında Kemik Mineral Dansitesi ve Etkileyen Faktörler
Psikotik Hastalarda Yeni Medikasyon Uyum Oranı(MARS) Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability of Cornel psychıatric Rating Scale.  

18 Mart 2022