Tarihçemiz
28 Şubat 2022

duyuru.jpg

BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ 


Hastanemiz 110 yatak kapasitesine sahip; Bolu dışında Ankara, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kırıkkale ve Bartın illerine hitap eden ruh sağlığı alanında bölgeye hizmet veren dal hastanesi konumunda olup; 2000 yılında deprem sonrası Alman Kızılhaç-Kızılay işbirliği ile yapılmış ve 2000-2006 yılları arasında tam teşekküllü devlet hastanesi olarak çalışmış bir binada dönüşüm sonrası hizmete girmiştir. 2014-2021 yılları arasında BAİBÜ Psikiyatri ABD ile afiliasyon sonrası eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet vermiştir. 2021 yılı Nisan ayından itibaren dal hastanesi olarak hizmete devam etmektedir.

Hastanemizde 11 uzman tabip, 2 çocuk ergen ruh sağlığı uzmanı, 11 psikolog, 4 eczacı, 15 sağlık memuru 63 hemşire, 5 sosyal hizmet uzmanı, 1 ergoterapist ve 1 diyetisyen ile ayaktan ve yatan hastalara psikiyatrik hizmet verilmektedir. Ayaktan tedavi yapılan polikliniklerimizde çoğunlukla Anksiyete panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi içimizden bir çoğunun yaşadığı ruhsal sıkıntılara; depresyon gibi çok sık rastlanan duygu durum bozukluklarına bakılmaktadır. Yataklı servislerimiz 3 erkek, 2 kadın, 1 Amatem servisten oluşmakta olup; ağır ruhsal bozukluklara yönelik yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Alkol-madde bağımlılığı tedavisi için AMATEM polikliniğimiz ve yataklı servisimiz hizmet vermektedir. AMATEM servisimiz 20 yataklı olup, hasta ve ailelerine yönelik SAMBA eğitimleri ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır.

Çocuk ve ergenlere yönelik hastanemize bağlı fakülte ünitesinde doktor öğretim üyemiz ve ekibi tarafından çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik ayaktan poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Türkiye`de ilk kez Mayıs-2008`de Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı bir ünite olarak şehir merkezinde Semerkant aile merkezinin alt katında hizmet vermeye başlamış; 2010 yılının ocak ayında ise boşalan Mit binasının Valilik tarafından tahsisi ile şu anki yerine taşınmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezi halen Bolu`nun eski yerleşim yerlerinden olan Gölyüzü mahallesinde yer alıp, şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı ağır ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik tedavi, rehabilitasyon ve gezici ekip ev ziyareti ile toplumla iç içe hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemizde; her gün, 24 saat Acil Psikiyatri Poliklinik hizmeti verilmektedir. Her gün 1 Psikiyatri Uzmanı, 1 Pratisyen hekim ve 1 Hemşireden oluşan sağlık ekibi her türlü psikiyatrik soruna anında müdahale ederek tedavi hizmeti sunmaktadır.


Doç.Dr.Hülya ENSARİ
Hastane Yöneticisi