Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Polikliniği
18 Ekim 2018

Hastanemizde bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde, 0-8 yaşları arasındaki
Çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilmekte, gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla
İşbirliğine girilmektedir,

Başlıca başvuru nedenleri;

-Zeka Geriliği
-Öğrenme bozuklukları  (okuma-yazılı anlatım,aritmetik..)
-İletişim bozuklukları  (kekemelik,konuşma ve dil bozuklukları)
-Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk)
-Dikkat eksikliği ve yakıcı davranış bozuklukları
-Beslenme ve yeme bozuklukları
-Uyku bozuklukları
-Tik bozuklukları
-Dışa atım  bozuklukları  (gece idrar kaçırma..)
-Okul reddi
-Okul sorunları
-Bedensel rahatsızlıklara bağlantılı ruhsal sorunlar
-Çocuk istismarı  ve ihmal  (fiziksel,duygusal,cinsel..)
-Anne-Baba-Çocuk arasında ilişki  sorunları
-Kardeşle ilişki sorunları,
-Akran ilişki sorunları
-Kimlik sorunu
-Ergenlik dönemi uyum sorunları
-Psikososyal stres etkenlerine uyum sorunları
-Dönem Özelliklerinin değerlendirilmesi
-Anne-Baba danışmanlığı