T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 18/10/2018

Hastanemizde bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde, 0-8 yaşları arasındaki
Çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilmekte, gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla
İşbirliğine girilmektedir,

Başlıca başvuru nedenleri;

-Zeka Geriliği
-Öğrenme bozuklukları  (okuma-yazılı anlatım,aritmetik..)
-İletişim bozuklukları  (kekemelik,konuşma ve dil bozuklukları)
-Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk)
-Dikkat eksikliği ve yakıcı davranış bozuklukları
-Beslenme ve yeme bozuklukları
-Uyku bozuklukları
-Tik bozuklukları
-Dışa atım  bozuklukları  (gece idrar kaçırma..)
-Okul reddi
-Okul sorunları
-Bedensel rahatsızlıklara bağlantılı ruhsal sorunlar
-Çocuk istismarı  ve ihmal  (fiziksel,duygusal,cinsel..)
-Anne-Baba-Çocuk arasında ilişki  sorunları
-Kardeşle ilişki sorunları,
-Akran ilişki sorunları
-Kimlik sorunu
-Ergenlik dönemi uyum sorunları
-Psikososyal stres etkenlerine uyum sorunları
-Dönem Özelliklerinin değerlendirilmesi
-Anne-Baba danışmanlığı